Elektrikilbi koostamine

Elektrikilbi koostamiseks on erinevaid viise.
Kehtiva seaduse kohaselt vajavad rikkevoolukaitset kõik seadmed, mis ei ole
püsivalt paigaldatud kohtkindlad ja mida saab liigutada, sealhulgas valgustid.
Rikkevoolukaitset ei vaja näiteks maasoojuspumbad ja teised kütteseadmed,
ventilatsiooniseadmed, pliit, ahi, boiler, nõudepesumasin ja pesumasin juhul, kui ta ei
asu niiskes ruumis.
Soodsam variant on kasutada üht rikkevoolukaitset mitme kaitselüliti jaoks, aga see
tähendab seda, et kui ühe tarbijaga midagi juhtub, jäävad ka teised elektritoiteta.
Targem ja efektiivsem on kasutada kombikaitsmeid, millel on rikkevoolukaitse ja
kaitselüliti üheskoos. Niisugusel juhul ei jää ühe tarbija rikke korral terve korter
elektrita. Välja lülitub vaid probleemse seadmega kaitse.

Elektrikilbi tellimine eramajale

Eramaja elektrikilpi tellides planeeri süsteem kindlasti tulevikule mõeldes.
Nutikas on kavandada pigem rohkem reservkohti ja paigaldada võimalusel veidi
suurem kilp. Kui alguses võib tunduda väiksem ja soodsam kilp täiesti piisav, siis
vajaduste muutumisel või soovide lisandumisel ei pruugi see enam nii olla. Näiteks
kui soovite päikesepaneelid paigaldada. Ettenägelikult paigaldatud suurem kilp hoiab
ära lisakulutused ja on ka oluliselt esteetilisem.

Välisvalgustus

Välisvalgustus ning aia- ja fassaadivalgus on mõistlik paigaldada hämaralüliti või
astrokella kasutades. Need abimehed juhivad välisvalgustuse toimimist
automaatselt.
Mõistlikult põlemisaega ja valgusintensiivsust kontrollides on võimalik mõnus
õuevalgus säästlikumalt töös hoida.
Hämaralüliti asub kilbis ja omanik saab sellega lihtsal viisil seadistada valgustite
tööaega. Hämaralülitiga valguslahendus vajab tööks valgustundlikke andureid.
Astrokell ise on hinnalt veidi kallim, aga tark kell saab ise aru, mis ajal pimedaks
läheb ja ei vaja tööks lisaandureid. Lisaks on astrokella kasutades võimalik valgustid
öösel mõneks ajaks välja lülitada ja seeläbi energiatarbimist vähendada.

Oma ala spetsialistid Modernalis teavad nutikaid lahendusi

Tänapäeval on koduomanikul võimalik muuta oma elu erinevate nutikate
tehnoloogiliste lahenduste abil uskumatult mugavaks.
Lisaks kõikvõimalikele digitehnoloogial põhinevatele mugavuslahendustele on
spetsialistidel ka esmapilgul väikesi lihtsaid tarkusi, mis lõppkokkuvõttes igapäevaelu
väga palju lihtsamaks teevad.
Üheks näiteks on kilpi paigaldatav seade, mis võimaldab ühe lülitivajutusega
kustutada kogu maja valgustuse. Paigaldades sellise lüliti välisukse juurde, saad olla
alati kindel, et majas on tuled kustus ja jääb ära viimasel hetkel välisjalatsites
siseruumides ringilippamine.
Spetsialist oskab mõelda ka sellele, kuidas kõik majas olevad nõrkvoolukaablid, mis
interneti ja valvekaameratega kaasas käivad, asetseksid koos ruuteriga korrektselt

elektrikilbi kohal kapis. Nii on kõik mugavalt ühes kohas ja väldite segadust
ruumides.
Esmapilgul väikesed ja lihtsad asjad, mida tellija ei pruugi osata arvestada, aga mis
professionaali abil elektriga seonduva igapäevaelus märgatavalt mugavamaks
teevad.